Van de commissie communicatie

Website
De nieuwe website is inmiddels online. Op de site staat nu een ­ voor iedereen toegankelijke agenda met activiteiten, vergaderdata, bouwstenen, enz. Heel gemakkelijk voor gemeenteleden en vrijwilligers in onze kerk. Verder is de site veel overzichtelijker en is er minder “doorklikken” nodig.

Kerkklanken
Nu het blad in de huidige opzet alweer een paar jaar verschijnt is er gekeken naar verbeteringen t.a.v. inhoud en lay­out. Door een betere indeling (overweging, commissies, wijkberichten, advertenties e.d.) wordt de leesbaarheid verbeterd. Aan de gemeente wordt gevraagd om meer foto’s van en rond kerkelijke activiteiten te sturen.

Bord aan de Holterweg
Het bord voor de kerk is inmiddels verouderd met oud logo. Een nieuwe uitvoering wordt meegenomen in de bouwplannen voor de facelift.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De wetgeving AVG vraagt ook binnen de commissie de nodige aandacht. Er zijn vanuit de commissie al aandachtspunten aan de CKRM gezonden, die verder in september zullen worden verwerkt.