Van de communicatiecommissie

Er werd op 17 mei vergaderd. Een greep uit de besproken punten:

  1. Website; er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website, die aangepast zal zijn aan de laatste trends en wensen uit de gemeente. De planning is dat deze op startzondag operationeel is.
  2. In de kerk ontbreekt een papiervernietiger. Er is behoefte aan een goed exemplaar.
  3. Kerkklanken; wij ontvangen van de drukker steeds een veel groter aantal exemplaren dan besteld. Dit heeft te maken met de grootte van de batches die worden gedrukt. Er zal met de drukker contact worden opgenomen.
  4. Het informatiebord op de voordeur van de kerk en het bord in de tuin te actualiseren (oud logo e.d.)

Verder vraagt de “bewegwijzering” nog aandacht. Mensen zijn nog regelmatig op zoek naar de ingang.