Van de Communicatiecommissie

In de laatste vergaderingen van de Communicatiecommissie zijn we druk bezig geweest met het verder ontwikkelen van een goede visie waarop Kerkklanken is gestoeld. Het is een traject waarvoor we de tijd willen nemen. Wel zijn we alvast tot de conclusie gekomen dat we graag uitbreiding van onze redactie zouden willen, zodat we ons blad inhoudelijk verder kunnen vormgeven. We zoeken met name iemand die graag interviews zou willen afnemen voor Kerkklanken. Mocht u/jij denken: “dat is misschien wel iets voor mij”, neem dan contact op met Rogier Verstrijden, via rogierverstrijden@ziggo.nl of 06 4188 6700. Ook als u/jij twijfelt, kan een goed gesprek helpen om een beeld te krijgen van deze rol. Een journalistieke opleiding is echt niet nodig. Enthousiasme is veel belangrijker!

Verder zijn we op dit moment bezig met het uitbreiden van protocollen voor alle informatiestromen die onze kerk rijk is (Speakap, Kerkklanken, website en Zondagsbrief). Misschien niet het meest spannende onderwerp, maar het is wel belangrijk voor een goede visie op communicatie binnen onze mooie kerk. In dit kader zijn we ook bezig met hoe we onze informatiestromen nog beter op elkaar kunnen afstemmen.

Vriendelijke groet, namens de Communicatiecommissie, Rogier Verstrijden