Van de Communicatiecommissie

De commissie is onlangs bij elkaar geweest en heeft gesproken met een aantal leden van de diverse raden. Dit gesprek was zeer verhelderend; vooral over de wijze waarop binnen en tussen de raden wel  – of geen -informatie wordt uitgewisseld. Tot op heden bleven vele besproken thema’s binnen de raden zonder deze met andere leden van de kerkenraad en met de gemeente werden gedeeld. Hierin komt verandering. Het plan is om na een vergadering te bepalen welke informatie via de website kan worden verspreid. Zo zal op de website een kopje “info vanuit de raden” worden toegevoegd zodat geïnteresseerden van het laatste nieuws kennis kunnen nemen. Met de raden wordt dan niet alleen de diaconie, pastorale raad, jeugdraad en kerkrentmeesters bedoeld, maar onder andere ook commissie eredienst, CUC, ZWO enz.

Hiermee kunnen we al flinke stappen zetten om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de pgcs.
De layout van de website zal ook worden aangepast, zodat er meer informatie beschikbaar komt en het gebruik ervan gemakkelijker wordt.
Een volgend plan is om een activiteitenkalender op te gaan zetten, waarin informatie kan geplaatst zoals: vergaderdata en bouwstenen, maar eventueel ook de diensten, het collecterooster, zaaltoewijzing in de kerk enz. Een eerste opzet is in de maak; deze moet nog verder worden uitgewerkt. De kalender wordt voor iedereen toegankelijk.
Tenslotte wordt er nagedacht over een procedure m.b.t. het archiveren van documenten. Ook de kerkrentmeesters zijn hierbij betrokken.

Wordt vervolgd.

Namens de Commissie, Harm Klein