Van de Diaconie

Kerstpakketten en Opstekertjes

Kerstpakketten: Net zoals in voorgaande jaren worden er door de gezamenlijke kerken in Deventer kerstpakketten gegeven aan mensen die het financieel
moeilijk hebben en die verder geen kerstpakket krijgen. Wij mogen als PGCS ook namen en adressen opgeven.
Kent u personen of gezinnen in Deventer, die daarvoor in aanmerking komen en die het zouden waarderen een kerstpakket te krijgen?

Geef het dan uiterlijk 15 november door, via e­mail, aan hgieteling@gmail.com .
U moet daarbij vermelden: de naam en het adres en de  postcode van die persoon of personen; de gezinssituatie
en of er kinderen in dat gezin zijn. Uw eigen kerstpakket weggeven? U kunt ook via bovenstaand emailadres doorgeven of u een eigen
kerstpakket wilt doorgeven aan iemand die er geen krijgt.
De diaconie kijkt dan of er nog mensen aangemeld zijn, die niets hebben gehad. Als er uiteindelijk pakketten overblijven, zorgt de diaconie ervoor dat deze bij de
voedselbank terecht komen. De kerstpakketten bevatten geen alcoholische drank.

Opstekertjes:

Verder regelen we ook altijd kleine aardigheidjes met Kerst voor mensen die wel een opstekertje kunnen gebruiken. Deze namen kunt u aan uw contactpersoon doorgeven, die er dan tevens voor zorgt dat het cadeautje gelijk met Kerkklanken van december bij deze personen wordt bezorgd.

Henk Gieteling