Van de diaconie

Wisseling van de wacht. 

Inmiddels heeft Margreet Tamminga het stokje  overgenomen als voorzitter van de diaconie. Precieze  taakverdeling volgt binnenkort.

Wandelen met bewoners van  Spikvoorde 

Op 20 september hebben we weer gewandeld met  bewoners van Spikvoorde. We waren met 10 mensen  om de rolstoelen te duwen. De bewoners stellen het  zeer op prijs. Volgend jaar gaan we het weer doen.

Landelijke Diaconale Dag. 

Op 9 november wordt weer de Landelijke Diaconale  Dag in Utrecht. Zo’n 1000 diakenen komen daar bij  elkaar. Opgeven kan nog, er hebben zich inmiddels  enkele belangstellenden gemeld. Informatie op de  website van de PKN.

Diaconaal Café

Op woensdagavond 23 oktober organiseert het  Kruispunt Diaconaal Deventer weer een diaconaal café,  zie de uitnodiging elders in dit blad. Het onderwerp is  Jeugd en Armoede en de rol wat kerken kunnen doen  op dit gebied. De bijeenkomst vindt plaats in de  Ichtuskerk en begint om acht uur. Iedereen van harte  welkom.

Collecteopbrengst verdubbeld

De opbrengst van de collecte op 29 september voor de  wederopbouw van de kerken in Syrië zal door de  diaconie verdubbeld worden.