Van de Faceliftcommissie Het nieuwe gezicht van de Ichtuskerk krijgt vorm

De actie ‘facelift’ komt nu goed op stoom. Het afgelopen seizoen stond voor de faceliftcommissie in het teken van onderzoeken en verkennen. Onderzoeken hoe we de wensen van de Kerkenraad zo goed mogelijk vorm kunnen geven. De opdracht vanuit de Kerkenraad is om te zorgen voor een hal als representatieve ontmoetingsplek met een nieuwe, frisse en eigentijdse uitstraling. Het moet een ruimte worden die geschikt is als ontmoetingsplek en gespreksruimte; een ruimte die uitnodigend is.

De bestaande overkapping wordt dichtgemaakt met aan de fietsenhokzijde glazen puien en aan de parkeerplaatszijde een nieuwe ingang.
In onze plannen nemen we als uitgangspunt dat de hal moet veranderen van een veredelde garderobe in een ruimte met een moderne look en met verschillende zitjes, een leestafel etc. De ruimte moet geschikt zijn voor grote groepen (koffie drinken na de dienst, feesten of
begrafenissen) maar ook voor individuele gesprekken en kleine groepsbijeenkomsten. De garderobefunctie die de hal nu ook heeft kan een andere plek krijgen waar nu de overkapping is bij de ingang. Door deze overkapping dicht te maken krijgt de kerk er een grote ruimte bij waarin ruimte is voor de kapstokken, voor informatieborden en het geeft mogelijkheden om andere zaken tentoon te stellen. Tegelijk moesten we ook verkennen wat de financiële mogelijkheden voor het project zijn. Simpel gezegd: Wat gaat het allemaal kosten en hoe kunnen we dat geld bij elkaar krijgen? Vorig jaar is er in de hal al een eerste, kleine, aanzet gegeven door de rode kussens in de vensterbanken. Dit was vooral bedoeld om u als gemeente een indruk te geven welke kant het op zou gaan. Er is bewust voor gekozen om niet eerder met de verdere uitvoering van het plan te starten dan dat er duidelijkheid zou zijn over de aangevraagde subsidies. Sinds vorige week is duidelijk wat we aan subsidies kunnen verwachten. Dit betekent dat we nu aan de slag kunnen met de uitvoering van het plan én met gerichte acties om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Om u een beeld te geven van de kosten volgt hier een globaal overzicht van de geraamde kosten van het project:
Intern: Herinrichten van de hal met leestafel en zitjes, opknappen soosruimte, herinrichten kantoor koster, opknappen van de bar, opknappen toiletten, plafondplaten hal: € 20.800

Extern: Inpandig maken van overkapte entree (betonvloer, tegelwerk, metselwerk en houtwerk buitenwanden, kozijnen met glaswerk, dubbele openslaande deuren, geheel geïsoleerd, slopen bestaande entree, vloerverwarming, elektra, afvoer afval. (Excl. straatwerk, afschilderen) €34.200

Totaal €55.000
Subsidies

Nu is €55.000 een behoorlijk bedrag; een bedrag waar wij als kerk niet zomaar over kunnen beschikken. Gelukkig hoeven we niet alles zelf op te brengen. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om subsidies binnen te halen. Dit heeft geresulteerd in een subsidie van de Maatschappij voor Welstand van €5.500, de Rabobank Salland steunt het project met €1.500 en de grootste subsidie kunnen we krijgen van de landelijke PKN, maar dat hangt af van hoeveel geld we zelf met acties e.d. binnenhalen. De PKN gaat er namelijk vanuit dat een gemeente als de onze eenvoudig minstens €12.000 zelf moet kunnen genereren. Alles wat we boven dit bedrag verkrijgen uit acties, wordt door de PKN verdubbeld. Stel dus dat we €24.000 bij elkaar brengen dan geeft de PKN (€24.000 min €12.000) een subsidie van €12.000.
Aan de slag

Bovenstaande betekent dat we samen met vrijwilligers aan de slag moeten. Aan de slag wat betreft de werkzaamheden en aan de slag wat betreft het bijeenbrengen van het geld dat nodig is om het project te bekostigen. Dit najaar worden de plafondplaten aangebracht in de lange gang naar de kerk en in de toiletten. Er komt een grote leestafel op de plaats van de tafels staan waar zondags de cakes staan. De bar wordt opgeknapt, in dezelfde stijl als de leestafel. De soosruimte is voor de zomer al geschilderd, maar moet nu nog aangekleed worden. Alle zalen worden voorzien van nieuwe gordijnen. Zodra er geld genoeg binnen is kan er gestart worden met het buitenwerk: het inpandig maken van de overkapte ruimte bij de ingang. Als dat klaar is kunnen daar de kapstokken en publicatieborden enz. naar toe.

Acties

De acties die u binnenkort kunt verwachten zijn: -Verkoop van tubes handcrème (is al begonnen). Er is een ruime voorraad dus voorlopig hoeft u niet naar DA of Kruidvat. – Verkoop van gevulde speculaas vanaf eind oktober – Verkoop van rozen in april/mei – Sponsordiner in februari/maart

Andere acties volgen.

– Filmavonden (optioneel)

Binnenkort wordt er in de hal een hoek ingericht waarop steeds actuele informatie over het project wordt gegeven, waar tekeningen/fotomontages worden getoond waarop u kunt zien hoe de nieuwe entree eruit gaat zien en waar een ‘geldthermometer’ komt waarop te zien is hoeveel geld er al is binnengehaald. Kortom, genoeg te doen. Genoeg te doen voor ons als commissie, voor de vrijwilligers van het klusteam, maar ook voor alle gemeenteleden. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen door mee te doen aan de acties, helpen bij het klussen en door ruimhartig te geven in de uitgangscollecte die elke week bestemd is voor dit project. We hopen zo met elkaar een mooie facelift te kunnen realiseren die voldoet aan de verwachtingen: een hal als representatieve ontmoetingsplek met een nieuwe, frisse en eigentijdse uitstraling!
Voor vragen over het project “Facelift kerk” kunt u terecht bij een van de commissieleden: Janny Post, Rieky van Niejenhuis, Gerda de Bree, Harm Klein en Jan Hulzebosch.