Van de Kerkenraad

Het is vakantietijd, dus rustig. Wat kerkelijke activiteiten betreft was het natuurlijk al maanden rustig, omdat vanaf medio maart de agenda leegstroomde. Sinds die tijd bepaalt Corona vooral de agenda. Toch gebeurt er achter de schermen wel het nodige, maar grootschalige samenkomsten blijven voorlopig nog moeilijk. Het startweekend zit er aan te komen op 12 en 13 september. Daarover heb ik in de vorige Kerkklanken al wat geschreven. De definitieve informatie hierover vindt u elders in dit nummer. Wij nemen op zondag 13 september afscheid van onze kerkenraadsleden Geert van Niejenhuis en Gerke Kruissink. Er worden geen nieuwe ambtsdragers bevestigd. Hieronder nog een paar actuele zaken.

Emeritaat Trijnie Plattje en pensioen Jaap Weeda

In februari 2021 zal Trijnie Plattje met emeritaat gaan en eind 2022 Jaap Weeda met pensioen. Dat zijn belangrijke gebeurtenissen en ook financiële ijkpunten voor de toekomst. De Kerkenraad beraadt zich momenteel over de opvolging van beide personen. Gezien de financiële impact, combineren we de besluitvorming met betrekking tot beide functies. De komende periode zullen we u hier nader over informeren.

Zingen in de kerkdienst

Tot het startweekend zingen we nog niet in de kerk. In een Zondagsbrief heb ik daar al eens wat over geschreven. Over de startzondag hebben we afgesproken dat een beperkte bezetting van de cantorij de dienst gaat begeleiden. Dat is een eerste start met zingen in de kerk. We doen dat die dag nog zonder gemeentezang. Zoals gebruikelijk met corona regeltjes is dat onder het voorbehoud dat er geen nieuwe beperkende maatregelen van kracht zijn geworden. Hoe we na startzondag verder gaan, hoort u later. In september bekijken we wat op dat moment verantwoord is.

Liederen op de beamerschermen

Er worden vragen gesteld waarom de teksten van de liederen niet meer op de schermen in de kerk worden vertoond en ook niet digitaal via “kerkdienst gemist”. Ik heb me laten voorlichten door de kerkrentmeesters en kan hierover het volgende vertellen. Technisch gezien is het niet mogelijk om de liedteksten op de schermen in de kerk te tonen en thuis alleen te laten zien welke lied wordt gespeeld. Op beide plaatsen moet dus hetzelfde getoond worden. Nu denkt u misschien: dan toon je toch overal de liedteksten. Dat is inderdaad de meest logisch gedachte, maar nu komen we op het terrein van auteursrechten en licenties. Voor de kerken is er op dit moment geen auteursrechtlicentie beschikbaar die het online tonen van liederen mogelijk maakt. Of er ooit zoiets komt is ook maar de vraag, want er zijn veel auteurs en die willen natuurlijk graag iets terug zien voor hun werk. Kortom we moeten het doen met de rechten die we hebben en dat resulteert in de huidige oplossing. Het liedboek is dus voorlopig de oplossing. Als u dat nog niet hebt, kunt u overwegen om het aan te schaffen. Reken op ongeveer € 26,50. Er zijn ook duurdere versies te koop.

Met vriendelijke groet, Bertus Wernsen, scriba