Van de Kerkenraad

 Mededelingen Moderamen

De kerkenraad heeft de laatste 2 maanden niet vergaderd. Vanuit die hoek is er dan ook niets te melden. Als moderamen hebben we ondertussen weer vergaderd en de startzondag is ook achter de rug. Daar hebben we afscheid genomen van Geert van Niejenhuis en Gerke Kruissink. Zij waren respectievelijk ouderling en diaken. In september zal Harm Klein als notulist van de kerkenraad gaan beginnen.

Wat voorlopig nog steeds doorgaat is het gedoe rond corona. Het aantal besmettingen loopt op dit moment alleen maar op. Voor de vieringen op zondag houdt dit in dat er tot het eind van dit jaar vermoedelijk niet veel gaat veranderen. Gemeentezang met z’n allen gaan we nog steeds niet doen. Daar zijn we voorzichtig mee. Wel willen we met een aantal voorzangers toch weer wat zang in de kerk brengen. Denk hierbij aan maximaal vijf personen. De cantorij gaat in kleine bezetting ook aan een aantal diensten meewerken. Zij zullen dan ook weer gaan repeteren. Dat doen ze in de kerkzaal, omdat die hiervoor het meest geschikt is.

In het nieuwe seizoen willen we weer zoveel mogelijk op de gebruikelijke wijze kindernevendienst (KND) houden tijdens de zondagdiensten. Of dat lukt is afhankelijk van de beschikbare leiding. Aangezien Corona ook nog steeds onder ons is, proberen we in de kerk de loopbewegingen zoveel mogelijk te beperken. De kinderen komen in eerste instantie dus weer mee in de kerkzaal. Zij gaan bij elkaar zitten op een bank vooraan in de kerk. Bij het kindermoment in de dienst hoeven ze dan niet meer naar voren te komen, daar zitten ze namelijk al. Als ze terugkomen, gaan ze weer op de bedoelde bank zitten. Als er op een zondag geen KND leiding aanwezig is, mogen de kinderen ook gewoon in de kerk op de bank plaatsnemen. Na het kindermoment verlaten ze de kerk naar hun ruimte waar ze worden opgevangen tezamen met de oppaskinderen op de manier zoals in de vakantieperiode. Ze worden wel weer door de ouderling opgehaald na de preek. In verband met deze wijziging vragen we u om bij het reserveren van een plaats in de kerk aan te geven of uw kinderen naar de oppas gaan (tot 4 jaar), of naar de KND.

Noteert u vast in uw agenda de gemeenteavond op 11 november in de kerkzaal. Dan komen in ieder geval aan de orde de begrotingen van de kerk en de Diaconie. Daarnaast nog een ander onderwerp, maar daar hoort u later over.

Bertus Wernsen, scriba