Van de Kerkenraad

 Onderzoek in de gemeente

In de vorige Kerkklanken hebt u van mij niets gelezen. Dat kwam doordat we in onze februarivergadering alleen bezig zijn geweest met de start van het onderzoek in onze gemeente. In het decembernummer heb ik dat aangekondigd. De werkgroep Ichtus 3.0 heeft daarover uitgebreid verteld in Kerkklanken van maart en daarmee bent u dus toch volledig geïnformeerd. Dat onderzoek loopt gewoon door en regelmatig houdt de werkgroep u op de hoogte van de vervolgstappen, zoals interviews en de Pinksterwandeling. Voor de details daarover verwijs ik dan ook naar de berichten die de werkgroep Ichtus 3.0 daarover verspreidt.

Avondmaal

Op Witte Donderdag hebben we voor het eerst sinds een jaar weer avondmaal gevierd. Met een kleine groep in de kerk en uzelf thuis. Hoewel het natuurlijk mooier is om het met z’n allen samen te doen, vonden we het op deze manier toch ook waardevol. Op zondag 20 juni willen we weer avondmaal vieren. Er zullen dan ongetwijfeld meer mensen in de kerk zijn, maar we gaan het wel veilig doen met zo min mogelijk loopbewegingen.

Coronabeperkingen

Vanaf mei raden we niet meer af om de kerkdiensten te bezoeken. Wel blijft voorlopig het maximum van 30 personen bij de kerkdiensten gehandhaafd. Aanmelden via welkom@pgcs.nl blijft nodig. Tot 28 april gold voor andere bijeenkomsten dan kerkdiensten nog een maximum aantal van acht personen. Dat maximum vervalt. Overigens geldt voor alle zalen een maximum per zaal, dat kunt u nalezen in het gebruikersplan. Het loslaten van het maximum van acht personen heeft dus alleen gevolgen voor de grootste zalen, waar meer dan acht personen in mogen. Het gebruikersplan kunt u vinden op de website onder het kopje Corona.