Van de Kerkenraad

 Bevestigen en afscheid van de ambtsdragers

In de dienst van zondag 14 januari heeft Tine Urbach afscheid genomen als ambtsdrager. Everard Post heeft zijn termijn als voorzitter van het college van Kerkrentemeesters voor twee jaar verlengd.

Vergadering Kleine Kerkenraad op 15 januari

Wat aan de orde kwam:

– Welke stappen we gaan nemen om nauwer samen te werken met de buurgemeenten? Dit ook n.a.v. deelname aan het     regionale gesprek over Kerk 2025 en het overleg met de PKN in Bathmen/ Okkenbroek, Deventer en Diepenveen.Te   denken valt aan een gezamenlijke dienst en meer samenwerking bij Vorming en Toerusting

– Evaluatie van de laatste Gemeentevergadering en van de Vrijwilligersavond. De opkomst tijdens de       Gemeentevergadering was wat kleiner dan wat we gewend zijn. De opkomst op de Vrijwilligersavond was (weer) goed;   een mooie avond met verrassende samenzang, een hapje en een drankje.

– We keken tevreden terug op het 1ste jaar voorzitter- schap van Jan Hulzebosch.

– Aanwezigheid bij het afscheid van Ds. Hanja van Essen
  op 28 januari.

– De mogelijkheden bij aanpassing van het Liturgisch Aandachtspunt (Liturgisch Centrum).

– Aanpassing van het Handboek voor ambtsdragers en van het huidige Beleidsplan. Planning: voor de zomer gereed.

Hartelijke groet namens de Kerkenraad. Harm Klein en Mieke van der Kuip-Vosmeijer