Van de Kerkrentmeeesters

Herstelwerkzaamheden

U hebt het waarschijnlijk al gemerkt, de verlichting werkt weer en het orgel kan worden bespeeld.

Als ik dit schrijf (11 augustus) zijn de werkzaamheden nog in volle gang, maar ik vertrouw er op dat het gaat lukken!

Als het straks weer kouder wordt dan wordt de kerk verwarmd met de nieuwste energiezuinige HR-ketels. Elk nadeel heeft z’n voordeel! De meterkast in het ketelhuis is volledig vernieuwd en dat geldt ook voor alle gasleidingen en de hele verwarmingsinstallatie. De zolderruimte boven het ketelhuis en de consistorie is voorzien van een beloopbare vloer (ca. 60 m2) en is wit gespoten om de brandlucht te verdrijven.

De afgelopen periode hebben we gebruik kunnen maken van verlichting en kistorgel van onze cantor Bert Korvemaker. Bert, ook vanaf deze plek: hartelijk dank!

PGCS financieel gezond

De commissie (Ietje de Jong, Hendri Timmerman, Hans Meuzelaar en Everard Post) die als opdracht heeft gekregen om een vervolg te geven aan het traject PGCS financieel gezond, is inmiddels bijeen geweest en heeft indringend gesproken over de aanpak en de inhoud van wat ze de KR wil voorleggen. 1 september komt de commissie weer bij elkaar om een eerste praatstuk te bespreken. Uiterlijk 20 oktober doet de commissie verslag aan de KR.

Actie Kerkbalans 2015

Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2015 worden begin september weer gestart. Ook dit jaar is het de bedoeling om de actie kerkbalans te starten met de verspreiding van Kerkklanken in december. In de volgende Kerkklanken leest u meer hierover.

Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven!

Het geldt nog steeds en zal nog lang zo blijven gelden: door uw toedoen kunnen we de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een vast aantal gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Een andere groep gemeenteleden gaat na de zomer weer regelmatig klussen. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesters krm.voorzitter@pgcs.nl (65 17 81).