Van de Kerkrentmeesters

Al ruim een half jaar leven we in een bijzondere tijd, een zeer kwetsbare tijd qua gezondheid, qua economie, en zeker ook qua omzien naar elkaar. We moeten constateren dat we als kerk dalende inkomsten hebben. Natuurlijk gaat de VVB gewoon door. Maar er is bijvoorbeeld wel sprake van minder verhuur. Bij enkele vaste huurders is er sprake geweest van een dusdanige daling van hun inkomsten, dat we met hen tot overeenstemming zijn gekomen om in deze bijzondere situatie een eenmalige korting te verlenen op hun maandelijkse huurlasten naar ons toe. We vinden het belangrijk dat we in deze kwetsbare tijd ons moeten  opstellen als een goede verhuurder en ook in zakelijk verband naar elkaar blijven omzien.

De jaarrekening van 2019 is afgerond, ondertekend en ingediend. Een dank hiervoor aan de kascommissie. In de afgelopen periode zijn zo’n 200 brieven verzonden aan mensen die nog niet hadden gereageerd op de VVB. We hopen uiteindelijk de begroting te kunnen halen. Dit jaar zullen een aantal contracten aflopen van mensen die een belastingvriendelijke overeenkomst periodieke gift met de kerk hebben afgesloten. Met de mensen die het betreft zal contact worden gezocht voor een eventuele nieuwe overeenkomst periodieke gift.

Het terrein van de kerk rondom de hoofdingang is in de afgelopen maanden behoorlijk opgeknapt. De bestrating is afgerond en rondom het afscheidshuis is beplanting aangelegd. Er wordt nu nagedacht om het metalen fietsenhok van de binnenkant een opknapbeurt te geven in de vorm van beschildering. Verder zal komend jaar moeten worden gekeken naar enige herstel­ en schilderwerkzaamheden aan de buitenkant van de kerk, met name rondom de oude pastorie. Hierover zult u vanzelf meer lezen.

U hebt in de zondagsbrief kunnen lezen dat we binnenkort aan de slag gaan met het uitwerken van de plannen voor buitenverlichting van het terrein aan de zijde van de fietsenhokken. Het begrote bedrag (ruim 2000 euro) is via de collectes behaald. Hartelijk dank daarvoor! Indien u mee wilt denken over de inrichting van de buitenverlichting, kunt u zich opgeven via krm.voorzitter@pgcs.nl.

Helaas waren we door de Corona pandemie genoodzaakt om geen activiteiten te organiseren rondom de startzondag. We hopen dat we volgend jaar de ColmMarkt en de sponsorloop weer volledig terug kunnen laten komen!

Binnen het college van kerkrentmeesters lijken de meeste vacatures inmiddels vervuld. Hierover kunt u meer lezen in het bericht van de vacaturecommissie.

Vriendelijke groet, namens het CKRM, Bart Lubberdink en Rogier Verstrijden