Van de Kerkrentmeesters

In het CKRM­overleg van 7 september jl. hebben Janneke Veeneman en Gea van der Veen bloemen gekregen omdat zij afscheid namen als leden van het kerkelijk bureau. Hartelijk dank voor jullie inzet, Janneke en Gea! Voor Geert van Niejenhuis en Luco Boot waren er ook bloemetjes, maar dan van chocolade, om hen welkom te heten als opvolgers van Janneke en Gea. Ook Jan Dannenberg (algemene zaken) en Aagje Papineau Salm (notulist), die in een eerder stadium aantraden als lid van de CKRM, werden verblijd met deze eetbare bloemen.

De begroting voor 2021 is gemaakt en vastgesteld in de kerkenraad. In de begroting is rekening gehouden met de problematiek rondom de corona crisis, waardoor sommige inkomsten lager uitvallen. We hebben te maken met een dalend ledenaantal, daardoor is de verwachting van een dalende vaste vrijwillige bijdrage ook meegenomen. Er is een licht tekort. De begroting is op Speakap geplaatst. Mocht u niet op Speakap zitten, dan kunt u via scriba@pgcs.nl een exemplaar opvragen, of een exemplaar in de kerk inkijken. Vragen hierover kunt u stellen aan Bart Lubberdink via 0570 – 656354 of krm.penningmeester@pgcs.nl. Dit kan tot 11 november a.s.

De Coronacrisis heeft een groot effect op ons als kerk, zeker nu we op dit moment geen kerkdiensten kunnen volgen. Wat we sinds deze crisis wel hebben meegemaakt, is dat digitaal collecteren prima werkt. We gaan verder uitzoeken in hoeverre we in de toekomst naast het gebruikelijke collecteren ook structureel digitaal kunnen collecteren.

We hebben al eerder gesproken over het aanleggen van de buitenverlichting rondom onze kerk. Via een betrokken kerklid zijn we in contact gekomen met iemand die veel verstand heeft van verlichting en alles wat daarmee samenhangt. Dit contact was erg prettig. Hij heeft onze situatie bekeken en komt binnenkort met een voorstel.

Er is een voorstel gedaan door Anneke Rodenburg over de beplanting in de tuin van de kerk. Dit voorstel is geaccepteerd. Dus binnenkort hebben we weer een levendige tuin!

Met vriendelijke groet, Bart Lubberdink en Rogier Verstrijden