Van de Kerkrentmeesters

Op dit moment is ten aanzien van de vvb voor ongeveer € 182.000 toegezegd! Iedereen die hieraan bijgedragen heeft; hartelijk dank! Enkele herinneringsbrieven zullen nog worden verstuurd.

Het tuinteam komt al jaren eenmaal per maand bijeen en zorgt ervoor dat onze tuin mooi wordt en blijft. Enkele leden van dit tuinteam hebben afscheid genomen. Met maar liefst vijf nieuwe aanmeldingen is het tuinteam weer op volle sterkte!

Vorig jaar hebben we gecollecteerd voor het aanleggen van de buitenverlichting rondom ons terrein. Afgelopen week hebben we vastgesteld waar en op welke manier we de buitenverlichting willen gaan aanleggen. Zo willen we het plein bij de ingang van de kerk en het afscheidshuis met een lantaarn verlichten, en ook met een bewegingsmelder zorgen voor verlichting bij de containers. Langs de fietsenhokken en Hof van Colmschate komt extra verlichting aan de kerk. Mogelijk gaan we ook onze kerktoren verlichten. De mogelijkheden worden nog tegen de kosten afgewogen. Belangrijk daarbij is dat het ‘diefstal­proof’ is. Ook worden enkele ‘dode hoeken’ voorzien van licht met een bewegingsmelder en wordt het nieuwe welkomsbord verlicht.

Tot een maand geleden hebben we gecollecteerd voor een nieuwe vaatwasser. Inmiddels is de vaatwasser uitgezocht. Dit is een industriële vaatwasser met een eigen doorlopende waterontharder. Deze vaatwasser zal de komende periode worden besteld en geïnstalleerd.

De oude vaatwasser neemt het CUC over. Mogelijk gaat deze mee op de volgende reis naar Oekraïne. Als de staat van het apparaat te zwak is, dan komt het apparaat ten goede aan het oud ijzer.

Met vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters, Bart Lubberdink en Rogier Verstrijden