Van de kerkrentmeesters

Toch nog koud in de kerk
Afgelopen zaterdag en zondag (29-30 nov) was het helaas toch weer koud in de kerk. En dat ondanks een compleet nieuwe CV-installatie. Onze excuses hiervoor. Een koude kerk komt niet echt over als een gastvrij huis, wat we toch willen zijn. Het heeft niets te maken met bezuiniging maar met de “nieuwigheid”. We waren iets te optimistisch met de benodigde opwarmtijd om de kerk op 18 graden te krijgen. Vanaf nu draaien de twee ketels elke zaterdagnacht vanaf 24.00 uur om zondagmorgen de kerk op temperatuur te krijgen.

PGCS financieel gezond
Elders in deze Kerkklanken leest u wat de kerkenraad heeft besloten na de gemeentevergadering van 20 november.

De kostenbesparingen die dat besluit met zich mee brengt zijn nog niet afdoende om te kunnen spreken over een financieel gezonde situatie! We blijven dus zoeken naar mogelijkheden om te besparen of meer opbrengsten te genereren. Tegelijkertijd willen we een open en gastvrij huis zijn. Ook daar zullen we in moeten blijven investeren.

kerkbalans

Actie Kerkbalans 2015
Ook dit jaar start de actie kerkbalans met de verspreiding van de Kerkklanken in december. Vanaf 12 december krijgt u dus naast de Kerkklanken ook de envelop Actie Kerkbalans 2015. We hopen dat uw toezegging tenminste gelijk is aan het afgelopen jaar, maar ietsje meer is zeer welkom. In de envelop Actie Kerkbalans 2015 treft u het volgende aan: een persoonlijk gerichte brief, een apart toezeggingsformulier wat u ingevuld, geheel in de retourenvelop kunt teruggeven. Daarnaast een folder van onze gemeente met aanvullende informatie, een groene flyer met informatie over diverse bijeenkomsten rondom de feestdagen en een retourenvelop. Omdat we deze keer alle “oude” enveloppen willen opmaken treft u niet altijd de bekende envelop aan…..

VVB – Brievenactie
In de eerste week van november zijn 195 gemeenteleden aangeschreven die de afgelopen jaar/jaren niet hebben deelgenomen aan de actie kerkbalans. Zij zijn gevraagd of ze voortaan wel hieraan willen deelnemen. Andere mogelijkheden om aan te geven waren: wenst gesprek met lid van de KR en wenst te worden over- of uitgeschreven. Inmiddels hebben ca. 50 gemeenteleden gereageerd. We hopen op nog meer reacties.

Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven!
Door uw toedoen kunnen we de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een vast aantal gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

Het college van Kerkrentmeesters wenst u allen goede feestdagen en een gezegend en gezond 2015!

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesters
krm.voorzitter@pgcs.nl; (65 17 81).

Abonnement kerkklanken
Tot eind november ontbreekt er nog van ongeveer 90 abonnees het abonnementsgeld. In mei hebben wij u daar een brief voor gestuurd. Helaas ontbreekt er van de abonnees die aangegeven hebben zelf de betaling te regelen van ruim 30% de betaling. Kijk svp allemaal even de bankrekening na en betaal nog voor 31 december het abonnementsgeld ‘a € 12,50/jaar op rekening
NL33 FVLB 0226 1162 20 t.n.v. Prot. Gem. Colmschate/Schalkhaar.