Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans
kerkbalans2015In deze periode gaan zes gemeenteleden op bezoek bij ruim honderd gemeenteleden om in gesprek te gaan over hun betrokkenheid bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor is het uitblijven van reacties op de Actie Kerkbalans in de afgelopen periode.

De boodschap die wij hiermee willen uitdragen luidt als volgt: “Wij willen graag een hechte en betrokken gemeenschap zijn die oog heeft voor elkaar en die gemeenteleden steun verleent, ook op belangrijke momenten in het leven zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Als professionals (onze predikanten) en vele vrijwilligers willen wij ons daar graag voor inzetten. Om dit en de wekelijkse vieringen te realiseren hebben wij de hulp en ondersteuning van gemeenteleden zoals u hard nodig”.

Uitbreiding collega van Kerkrentmeesters
Blij zijn we dat vanaf september het college wordt uitgebreid met Natascha Steenhuis, Marc Mengerink en Bart Lubberdink. We zijn met elkaar nog in gesprek over de werkverdeling. Maar nu alvast een hartelijk welkom gewenst bij de kerkrentmeesters. We gaan vast een mooie en uitdagende periode tegemoet!

Bijdrage VVB aftrekpost inkomstenbelasting
Wist u dat u uw bijdrage VVB geheel, en dus zonder drempelbedrag, van de aangifte inkomstenbelasting kunt aftrekken? Zo kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost en u zelf ook voordeliger uit bent! Dat kan met een zogenaamde periodieke gift, waarbij u met de kerk overeenkomt om voor tenminste 5 jaar een bepaald bedrag te schenken. Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? U kunt mij altijd aanspreken, mailen of bellen.

Vele handen maken licht werk
Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven! Door uw toedoen kunnen we de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een vast aantal gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.
In deze periode vraagt het tuinonderhoud rondom de kerk extra aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeft u geen ‘tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken enz. geef dit dan door aan koster Jaap Weeda of aan mij.

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesters krm.voorzitter@pgcs.nl; (65 17 81).