Van de Kerkrentmeesters

Gift

Gedurende het jaar ontvangt de kerk regelmatig giften, groot en klein. Al deze giften zijn natuurlijk van harte welkom, ongeacht de hoogte van het bedrag! Ook vanaf deze plek willen we gemeenteleden daarvoor hartelijk danken. Het stelt ons samen in staat de gemeente levend te houden en soms iets extra’s te doen, waarvoor anders de middelen ontbreken.

Afgelopen week heeft onze gemeente een toezegging gekregen voor een gift met een speciaal doel. De gift is bedoeld om een al lang bestaande wens te vervullen: ondersteuning van onze kerkdiensten met bijvoorbeeld beamers, waardoor o.a. mededelingen, liturgie, lezingen en liederen op een projectiescherm zijn te volgen en papier tot het verleden hoort.

Voordat het zover is zal het “beamer-onderzoeksteam” van enkele jaren geleden weer opgeroepen worden. Dan volgt oriëntatie, offertestelling, proefdraaien en uiteindelijk een keuze maken. Ook de wekelijkse organisatie om het geheel werkend te maken moet worden ingevuld. Kortom, een leuke uitdaging!

Een uitdaging welke we zonder deze gift niet aan kunnen gaan! Dank voor deze gift!!

Uw bijdrage VVB mee laten betalen door de Belastingdienst!

Wist u dat u uw bijdrage VVB geheel, en dus zonder drempelbedrag, van de aangifte inkomstenbelasting kunt aftrekken?

Zo kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost en u zelf ook voordeliger uit bent! Dat kan met een zogenaamde periodieke gift, waarbij u met de kerk overeenkomt om voor tenminste 5 jaar een bepaald bedrag te schenken. Dit kan zonder notaris.

Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? U kunt mij altijd aanspreken, mailen of bellen.

Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven!

Door uw toedoen kunnen we de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een vast aantal gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

In deze periode vraagt het tuinonderhoud rondom de kerk extra aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeft u geen ‘tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken enz. geef dit dan door aan koster Jaap Weeda of aan mij.

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesters
krm.voorzitter @ pgcs.nl; (65 17 81).