Van de kerkrentmeesters

Beeld en Geluid in de Eredienst

In februari willen we de beloofde enquête houden!

Onze diensten zijn te bekijken/beluisteren op http://kerkdienstgemist.nl. Klik op de website op Overijsel, vervolgens op Colmschate en Ichtuskerk. Ga naar opnames en selecteer de dienst die u wilt zien. De diensten blijven een half jaar te zien. Ook kunt u de app ‘Kerkdienstgemist’ downloaden.

We zijn nog op zoek naar leden die ons team komen versterken. Lijkt het je wat om eens in de zoveel tijd mee te draaien in het gezellige Beamerteam, stuur dan even een mailtje naar ict@pgcs.nl. Je bent van harte welkom!

Liturgische tafel en lezenaar uit Park Braband

Enkele zondagen stonden de liturgische tafel en lezenaar, welke voorheen werden gebruikt in Park Braband in de Ichtuskerk. Met de opstelling wilden we uw mening horen over een mogelijk blijvend gebruik. De vele reacties (waarvoor dank!) zijn besproken in de kleine kerkenraad van 16 januari. De eindconclusie is dat de tafel en lezenaar niet meer gebruikt worden in de Ichtuskerk. Voornaamste redenen zijn: de kleur past niet met de rest en te klein voor onze kerk. Er zijn met de reacties ook enkele overwegingen gegeven, zoals de afstand van de tafel en daarmee de voorganger ten opzichte van de kerkbezoekers. De rijen stoelen zullen vanaf nu dichter rondom de tafel staan. Een andere overweging is het aloude gebruik van de opengeslagen statenbijbel op de liturgische tafel. Dit onderwerp wordt meegenomen als we gaan nadenken over de herinrichting van het liturgisch centrum. 

Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven!

De uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke hebben we de afgelopen jaren kunnen terugdringen. Een kleine groep gemeenteleden is 2-wekelijks per toerbeurt bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Dit doen ze al enkele jaren, naar keuze op vrijdag- of zaterdagmorgen voor ’n paar uurtjes. Uitbreiding van deze groep is zeer wenselijk omdat enkele leden ermee zijn gestopt. Wilt u 2-3 uur per 6 of 7 weken meehelpen de kerk schoon te houden? Geef u dan op bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

Het tuinonderhoud rondom de kerk vraagt blijvend aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeft u geen ‘tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken enz. geef dit dan door aan koster Jaap Weeda.

De Ichtus-kerk ook voor uw feesten en partijen……

Wij bieden onze eigen gemeenteleden de mogelijkheid om in de kerk, met name de zalen 6 en 7 (bekend als de soosruimte), een eigen feestje te houden. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels. Deze zijn bekend bij koster Jaap Weeda. Bespreken ook bij Jaap Weeda.

Everard Post, voorzitter; krm.voorzitter@pgcs.nl; (tel: 65 17 81).