Van de Kerkrentmeesters Actie Kerkbalans 2016

 Vrijdagavond 15 januari zijn alle toezeggingen voor de VVB ingeleverd, geteld en verwerkt in de administratie. De hele avond is een aantal vrijwilligers hiermee druk geweest, waarbij de regio-ouderlingen iedereen voorzag van koffie, thee en eigen gebakken cake! De teller stond op het einde van de avond op € 198.700,- Een mooi resultaat! Uit ervaring weten we dat dit de komende maanden nog oploopt, en halen we hopelijk wat we hebben begroot: € 226.500,-

Alle gemeenteleden die aan dit resultaat hebben bijgedragen: dank, dank, dank!

Deze keer hebben we 37 overeenkomsten ‹periodiek gift› ontvangen. Velen hebben daardoor hun bijdrage verhoogd, zonder dat ze er meer voor betalen. Dat komt door het belastingvoordeel. Wilt u alsnog gebruik maken van deze vorm van bijdragen aan de VVB, dan kan dat nog het hele jaar. De komende weken ontvangen deze gemeenteleden een ingevuld en ondertekend exemplaar retour, nodig voor de belastingaangifte. Gemeenteleden waarvan het toezeggingsformulier VVB 2016 nog niet is opgehaald, omdat u mogelijk niet thuis was, vragen we dit alsnog in de kerk af te geven of op te sturen. De oplettende lezer heeft gemerkt dat op het toezeggingsformulier een verkeerd bankrekeningnummer is vermeld. Het juiste nummer staat wel op de brief, de folder en de Kerkklanken. Dit is alleen van belang voor gemeenteleden die zelf de VVB overmaken. Doorgaans weigert een bank een overschrijving naar een verkeerd nummer; in dergelijke gevallen verzoeken we u uw VVB over te maken naar het juiste nummer.