Van de kerkrentmeesters

Herstelwerkzaamheden naar aanleiding van brand

Bij publicatie van dit bericht hopen we met de verzekeraar overeenstemming te hebben over het schadebedrag. Het heeft even geduurd voordat alle offertes binnen waren, maar we hopen met de start van het nieuwe seizoen alles gerepareerd te hebben. Met het licht in de kerk en het gebruik van het orgel moeten we ons dus nog even behelpen.

PGCS financieel gezond

Elders op de webiste kunt u lezen wat de Kerkenraad uiteindelijk heeft besloten met betrekking tot het rapport ‘PGCS financieel gezond’. Het besluit betekent niet dat niet verder wordt gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen. Wil onze gemeente voor 2015 een sluitende begroting opstellen, dan kan dit niet zonder aanvullende maatregelen. (Wordt vervolgd.)

Kerkbalans

De aangekondigde actie om enkele honderden gemeenteleden aan te schrijven in verband met het niet financieel bijdragen aan onze gemeente vergt meer tijd dan voorzien. Activiteiten hiertoe zijn gestart en worden de komende maanden uitgevoerd.

Digitale ondersteuning van de kerkdiensten

De Kerkenraad heeft ingestemd om een potje te creëren om te sparen voor digitale ondersteuning van de kerkdiensten. Het aanschaffen van beamers etc, vergt een investering die momenteel niet uit de lopende rekening kan worden betaald. Als startkapitaal zal het verjaardagfonds van Colmschate in deze spaarpot worden gedaan. Daarnaast is onlangs een gift toegevoegd. Enkele malen per jaar zal de uitgangscollecte speciaal voor deze spaarpot bestemd zijn. Het bedrag tot nu toe is € 5.792. Streefbedrag is circa € 15.000

Vorig jaar is een commissie druk doende geweest met het onderzoeken van mogelijkheden, zijn offertes aangevraagd en dergelijke. Vanwege de financiële situatie is het project stilgezet. Zodra er voldoende saldo in de spaarpot zit, zal deze commissie weer bijeen worden geroepen om het project te vervolgen.

Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven! Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

U allen een goede vakantie gewenst!

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesters krm.voorzitter@pgcs.nl (65 17 81)