Van de Pastorale Raad

Dit is ons laatste schrijven voor Kerkklanken als Pastorale Raad in de huidige (lees: 6-hoofdige) samenstelling. In september zullen er twee regio-ouderlingen afscheid nemen; hun ambtstermijn zit er dan op. Omdat er (nog) geen nieuwe ouderlingen zijn, zal de Raad met vier ouderlingen verder gaan. Dit betekent dat we gaan zoeken hoe de taken, die we als Pastorale Raad té belangrijk vinden om te laten liggen, ingevuld kunnen worden. Ook gaan we proberen taakomschrijvingen te maken, waarbij bepaalde taken niet altijd voor 4 jaar als ‘ambt’ opgepakt hoeven te worden.

Wellicht kunt u als ‘taakdrager’ een deeltaak voor een bepaalde periode op zich nemen? Het betekent ook dat de overblijvende ouderlingen lang niet meer altijd bij de wijkteamvergaderingen aan kunnen schuiven en dat we meer d.m.v. telefoon en mail contact gaan houden met de wijkcoördinatoren. Zo zullen er dus dingen gaan veranderen; wat niet verandert is dat er ook dit jaar weer een Zomerinloop gehouden wordt op de woensdagen in juli en augustus van 10 tot 14 uur. Het is voor iedereen, dus neem gerust uw buurvrouw of buurman mee; iedereen is welkom! Rest ons nog om u allen een goede zomerperiode toe te wensen en als u behoefte hebt aan contact: bel uw ‘wijkouderling’ en bij geen gehoor… bel gerust een andere ouderling (namen en telefoonnummers zie achterkant van Kerkklanken).

Hartelijke groet,

Anneke, Carin, Ida, Tine, Piet en Ina.