Van de Pastorale Raad

Hierbij willen wij u verder op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de Pastorale Raad. We hebben met verschillende teams overlegd en hebben de volgende punten besproken. Met het Pastorale Team hebben we afgesproken, nu er minder ouderlingen zijn, we meer een beroep op hen zullen doen, wat bezoekwerk betreft. Zij zijn bereid om meer mensen te bezoeken en zijn daarin zeer bekwaam. Verder wordt er ook meer een beroep gedaan op de coördinatoren, als het gaat om wijkwerk. De ouderlingen zullen niet meer aanwezig zijn op wijkvergaderingen., maar natuurlijk kan er altijd overlegd worden. Op de avond voor wijkteams zijn we bezig geweest met het jaarthema: Verbinden. We hebben elkaar verteld in welke provincie we geboren en getogen waren, hoe we in Deventer terecht zijn gekomen en zodoende bleek dat we op velerlei manieren met elkaar verbonden zijn. De contactpersonen zijn natuurlijk ook met alle gemeenteleden verbonden. Zij zijn en blijven natuurlijk het directe contact met iedereen. Maar hebt u behoefte aan meer contact, geeft u dat dan aan uw contactpersoon door. Voor de 80 plussers doet Marga Snoeij het bezoekwerk. Verder hopen we u te ontmoeten bijv.na de kerkdienst, bij de koffie, tijdens een inloopmiddag, of de Kerstinloop, zie hiervoor de Zondagsbrief, of elders in dit blad. Zoals we hier al vermeld hebben is ons jaarthema:
Verbinden en wij willen graag dat u zich allemaal verbonden voelt met elkaar en de kerk.

Wij wensen allen Gezegende Kerstdagen en hopen u ook in de komende tijd te ontmoeten.
Met een hartelijke groet, Trijnie, Kees, Marga,Carin, Geert, Piet, Tine en Anneke