Van de Pastorale Raad

Zoals u kon lezen in de vorige Kerkklanken zijn we in de Pastorale raad volop bezig de gegevens, die de enquête ons geeft te verwerken.Alle informatie geeft ons de mogelijkheid maatwerk in het pastoraat te leveren. De komende tijd wordt er in de wijkteams besproken welke bezoekcapaciteit we in iedere wijk dienen te regelen. We hopen daar na de zomer een uitgewerkt plan voor klaar te hebben. De tijd zal ons leren hoe we met dat plan de gemeente pastoraal van dienst gaan zijn. Want
weet u: een plan is een voorstel; uw situatie kan ondertussen veranderen. Dat horen we dan graag van u of via het wijkteam.

Verder hebben op onze laatste vergadering op 16 mei afscheid genomen van Kerkelijk werkster Marga Snoeij. We hebben haar bedankt voor 2 jaar intensief ouderen pastoraat. We gaan die inbreng van haar missen. En dat in meerdere opzichten: tijdens deze laatste vergadering hebben we naar aanleiding van een door Marga opgesteld praatstuk over pastoraat een indringend gesprek met elkaar gevoerd over onze eigen visie, voeding om dat werk te kunnen doen. Goed dat je met een warm hart afscheid kunt nemen van elkaar.

Afscheid? Zoals Walter Meijles eens zei: “Als je het goede deelt met elkaar, dan behoud je het, dan wordt het nooit minder, maar meer!”.

Hartelijke groet, Pastorale Raad