Van de Pastorale Raad

Na het vertrek van Geert van Niejenhuis is er een vacature van regio-ouderling binnen de pastorale raad. Een aantal wijken heeft daarom geen vaste regio- ouderling. De wijkcoördinator pakt in die wijken een groot deel van de taken over. Ook Martine Nijveld is bereikbaar voor vragen. Tine Urbach vervult tijdelijk de taken van de regio-ouderling in de wijk Het Roessink.

Donderdag 13 november is het regio-team overleg. De wijkcoördinatoren en de regio-ouderlingen komen dan bij elkaar in de Ichtuskerk om te praten over de zaken die in de wijkteams van belang zijn.

Later die maand, 24 november, op ‹de avond voor wijkteams› ontmoeten de contactpersonen, de wijkcoördinatoren, de leden van het pastorale team en de pastorale raad elkaar. Het programma is nog niet bekend. Het is de bedoeling om onder andere een boekenstand in te richten en ook geven we alle ruimte voor ontmoeting.

Ook de pastorale raad wil bijdragen om de Protestante gemeente Colmschate Schalkhaar financieel gezond te maken en te houden. Om die reden blijven de kerstattenties achterwege. Kerst is een tijd van gezelligheid en sfeer. Versieringen worden in de huizen aangebracht en kaarten verstuurd. Wij vinden kerst belangrijk in de christelijke traditie, maar Pasen nog belangrijker. Om die reden wordt centraal een attentie met Pasen verzorgd en blijven de kerstattenties achterwege. Verschillende wijken hebben aangegeven dit te betreuren. Dat snappen we, maar we hopen dat er begrip is voor ons besluit. De kerstpakkettenactie en de zogenoemde ‘opstekertjes’ worden blijvend voor de kerstdagen bezorgd.

Alie Roebert, voorzitter van de pastorale raad