Van de Pastorale Raad

Gedurende 4 jaar is Elly Mulder regio-ouderling geweest in verschillende wijken in de Vijfhoek en later ook in Huize Salland. De Heerlijckheid/Park Gooiland. In die tijd heeft zij op haar manier invulling gegeven aan het regio-ouderlingschap. Ook op deze plaats willen wij Elly nogmaals bedanken voor haar inzet. Elly heeft aangegeven eerst op vakantie te gaan. Daarna gaat ze door met het pastorale bezoekwerk als lid van het pastorale team.

Door het vertrek van Elly en het ontbreken van een opvolg(st)er zijn we genoodzaakt  de wijkindeling opnieuw te bezien. In februari komen we bijeen om daarbij ook de pastorale zorg in Schalkhaar te betrekken. Door het minimale aantal regio-ouderlingen moet waarschijnlijk voorrang aan verschillende taken in het ambt worden gegeven.

Voorlopig neemt Ina Hulzebosch Op den Haar en Steinvoorde tijdelijk onder haar hoede. Tine Urbach is voorlopig samen met Trijnie Plattje aanspreekpunt voor Park Gooiland, Salland en de Heerlijkheid.

Alie Roebert, namens de Pastorale Raad

(65 51 07, of a.roebert@gmail.com)