Van de Pastorale Raad

Zaterdag 18 april heeft een vertegenwoordiging van de pastorale raad de landelijke pastorale dag bezocht. Deze dag stond in het teken van “Kiezen voor dichtbij? Pastoraat om de hoek” en er werden twee inleidingen gehouden op dit thema. We komen thuis met nieuwe ideeën voor ons werk in de gemeente.

Vijf gastvrouwen en één gastheer staan in de Ichtuskerk klaar om u bij toerbuurt in het huis en bij de dienst te verwelkomen. Ze zijn enthousiast begonnen met deze taak.

We zijn op zoek naar wegen om het pastoraat te blijven verzorgen na het vertrek van dominee Martine Nijveld en de veranderingen die in Schalkhaar plaatsvinden. Niet alleen regio-ouderlingen zijn nodig ook andere gemeenteleden kunnen het pastoraat mede vorm geven. Als u wilt meedenken, laat het ons dan weten.