Van de Pastorale Raad

Ook wij waren aanwezig bij het afscheid van dominee Martine Nijveld. Veel hebben wij in de afgelopen jaren van haar geleerd. Wij wensen Martine al het goede in Den Haag. We zullen haar en haar inbreng missen, maar richten ons nu op de toekomst. Om het pastoraat in bijzondere situaties te regelen hebben de predikanten Walter Meijles en Trijnie Plattje een verdeling gemaakt.

Walter is bereikbaar voor het pastoraat in de wijken Colmschater Enk, Bramelt, Snippeling, Roessink, PW Janssen-verpleeghuis en Trijnie in de wijken Bannink/ Oxe & buitengebied, Colmschate Dorp, Essenerveld, Swormink.
Ook de werkvelden voor de regio-ouderlingen zijn opnieuw bekeken. Sommige vacante wijken hebben alsnog tijdelijk een regio-ouderling toegewezen gekregen als aanspreekpunt. Dat is voor de wijken Snippeling, Bannink/Oxe en Buitengebied Anneke de Jong en Ida Houtsma voor Colmschate-Dorp. De wijkcoördinatoren zijn al geïnformeerd.

In gesprekken met kandidaat-ouderlingen komt naar voren dat in het takenpakket (van de regio- ouderlingschap) kan worden geknipt. In september krijgt de pastorale raad er twee regio-ouderlingen bij. Het betreft Piet Diekerhof en Carin Tolboom. Samen met Piet en Carin wordt het ambt van ouderling belicht en worden de werkzaamheden verdeeld. Wij zijn erg blij met hun komst, want daardoor kunnen wij het werk voortzetten.

Wellicht wilt u ook meedenken en geeft dit bericht u een zetje om ook de stap te zetten. (om regio-ouderling te worden). Als u meer wilt weten, neem dan contact met mij of één van de regio-ouderlingen op.

Tot slot wensen wij u een goede zomertijd en hopen u na de zomer in goede gezondheid te ontmoeten.

Vaya con Dios en à Dieu!

Namens de Pastorale Raad
Alie Roebert (a.roebert@gmail.com)