Van de Pastorale Raad

Deze zomer zijn de activiteiten van de leden van de Pastorale Raad op een laag pitje gezet. Bij dringende zaken waren we aanwezig. Ook was de kerk op verschillende woensdagen open. Nadat we in de zomer tot rust zijn gekomen en energie hebben opgedaan gaan we er weer tegen aan. Dat is nodig na het vertrek van Martine. Als Pastorale Raad zijn we blij met de uitbreiding van het Pastorale Team. De leden van dit team zijn toegerust om bezoekwerk in de wijken te kunnen uitvoeren. Daarmee nemen ze een deel van het pastoraat op zich. Ook wij ruimen tijd in voor pastoraat om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Alleen op die manier weten we wat de ander bedoelt. Daarmee sluiten we aan bij het jaar thema “Als je begrijpt wat ik bedoel.” In september bespreken we de taakverdeling en de inhoud van de wijkontmoetingsavonden.

Alie Roebert voorzitter pastorale raad
(a.roebert@gmail.com)