Van de Pastorale Raad

De Pastorale Raad organiseert de komende tijd verschillende bijeenkomsten. Op 3 november komt het regioteamoverleg bijeen. De regio-ouderlingen en de wijkcoördinatoren overleggen omtrent de zaken die in de verschillende wijken aan de orde zijn. Daarnaast komen algemene aandachtspunten aan de orde.

Op 17 november wordt een bijeenkomst voor alle leden van de wijkteams in de Ichtuskerk georganiseerd.

Inloop vanaf 19.45 uur, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Het centrale thema is gebaseerd op de veranderingen in de zorg. Er wordt ingegaan op de vraag wat een en ander betekent voor de wijkteams. Mevrouw Schoemaker zal ingaan op de visie op de zorgverlening van de gemeente Deventer.

Vorig jaar heeft de pastorale raad besloten om geen kerstattenties in de wijken te verspreiden. Hierover hebben wij u al geïnformeerd. De pastorale raad wil bijdragen om de Protestante gemeente Colmschate Schalkhaar financieel gezond te maken en te houden. Om die reden blijven de kerstattenties achterwege. Kerst is een tijd van gezelligheid en sfeer. Versieringen worden in de huizen aangebracht en kaarten verstuurd. Wij vinden kerst belangrijk in de christelijke traditie, maar Pasen nog belangrijker. Om die reden wordt centraal een attentie met Pasen verzorgd en blijven de kerstattenties achterwege. Verschillende wijken hebben aangegeven dit te betreuren. Dat begrijpen we, maar we hopen dat er begrip is voor ons besluit. De kerstpakkettenactie en de zogenoemde ‘opstekertjes’ worden voor de kerstdagen bezorgd.

Met de komst van Carin Tolboom en Piet Diekerhof zijn de werkzaamheden van de regio-ouderlingen opnieuw verdeeld en Ida Houtsma gebruikt nu de naam Ida Henstra. Dat houdt in dat vanaf heden de wijken op de volgende wijze zijn verdeeld.

Anneke de Jong (65 34 60) Jeurlink, Spikvoorde/ Graveland, Fetlaer/ Spijkvoorderenk

Carin Tolboom (65 69 52) Blauwenoord/ Groot en Klein Douwel, Oostrik/Spoorzicht, Essenerveld, Swormink

Ida Henstra (85 31 61): P.W.Janssen verpleeghuis

Ina Hulzebosch (65 20 32): Op den Haar, Steinvoorde Voorkeursleden

Tine Urbach (65 06 52): Colmschater Enk, Het Bramelt, Het Roessink

Voor verschillende wijken is een tijdelijke invulling  afgesproken.

Anneke de Jong a.i. Snippeling,Bannink/Oxe/ Buitengebied

Ida Henstra a.i. Colmschate dorp

Tine Urbach a.i. Huize Salland/ Heerlijckheid/ Park Gooijland

Schalkhaar heeft op dit moment geen regio-ouderling.

Zoals u ziet is deze oplossing niet voor alle wijken afdoende. Daarnaast heeft Alie Roebert te kennen gegeven haar ambtstermijn in januari niet te verlengen. Zij stopt na 6 jaar als voorzitter van de pastorale raad. We zijn op zoek naar meer regio-ouderlingen en een opvolg(st)er voor Alie. Als u denkt dat u op een of andere wijze onze pastorale zorg kunt versterken, of u kent iemand in de gemeente die u daar geschikt voor vindt, neem dan even contact op met één van de regio-ouderlingen of de voorzitster.

Namens de pastorale raad

Alie Roebert voorzitter (65 51 07)