Van de Pastorale raad

We hebben op 10 januari afscheid genomen van onze voorzitter Alie Roebert. Gedurende 6 jaren heeft zij deze taak met veel inzet en toewijding vervuld. We willen haar ook vanaf deze plaats nogmaals heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze verzet heeft; Alie, we zullen je missen! Omdat er nog geen nieuwe voorzitter is, hebben we voorlopig de taken onderling verdeeld. U kunt altijd contact opnemen met de regio-ouderling van uw wijk, zie daarvoor de achterkant van Kerkklanken.Per mail zijn we te bereiken op vz.pastoraleraad@pgcs.nl

En nu is 2016 alweer een maand oud en gaan we weer met frisse moed verder met de gewone pastorale werkzaamheden.

We willen u tot slot nog even wijzen op het Autovervoer, een service die sinds kort weer opgenomen is in Kerkklanken. Schroom niet om te bellen met het aanspreekpunt (de naam) die genoemd staat bij uw wijk, als het niet lukt om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen.

Doe het gerust, ze rijden graag voor u!

Een hartelijke groet, de Pastorale Raad