Van de Pastorale raad

Deze zomer zijn we op verschillende manieren geconfronteerd met verdriet en onrecht. In Oekraïne is een vliegtuig neergeschoten, waardoor vele slachtoffers vielen.

Een Ebola-virus in Afrika, mensen op de vlucht in Irak en onveilig in de bergen. Scholen in de Gazastrook bestookt. Desondanks mogen we God dankbaar zijn en blij zijn dat wij in vrijheid leven. Binnen de kerk kunt u de dankbaarheid omzetten in daden, door om te zien naar mensen die geconfronteerd worden met die harde werkelijkheid. Als u zich wilt inzetten voor iemand anders, neem dan contact op met de voorzitter van de pastorale raad of iemand van de kerkenraad.

Namens de pastorale raad Alie Roebert (voorzitter 65 51 07).