Van Team Pastoraat

Het Team Pastoraat werkt, ondanks de beperkende maatregelen door.
Naast het pastorale werk wat gewoon doorgaat, springen de volgende drie activiteiten het meest in het oog:

Gelijk na het bekendmaken van de maatregelen is er door de predikanten “pastoraat op afstand” opgestart.
Verschillende mensen zoeken contact met (meest oudere) gemeenteleden, die in quarantaine moeten
blijven en alleen zijn. Dit werd primair geïnventariseerd via de wijkteams en opvolging wordt ook zo veel mogelijk
door hen opgepakt.

Verder zijn er leden van het Team Pastoraat die dit doen en ook andere gemeenteleden, die zich hebben opgegeven. Die pakken de telefoon,
brengen een bloemetje of doen even boodschappen o.i.d.. Met in achtneming van de regels natuurlijk.
Iets anders is het volgende: In onze gemeente zijn mensen die geen toegang tot digitale middelen hebben. Zij kunnen dus de Digi­diensten niet volgen en
meemaken. Daarom wordt sinds de Stille Week de hele dienst (liederen, gebeden en overdenking) samen met de Zondagsbrief gekopieerd en op papier bij die mensen gebracht.

Heel veel vrijwilligers hebben zich opgegeven om dit op de dag vóór de dienst rond te brengen. Er is een lijst waar we uit kunnen putten: héél fijn! Nu we een
poosje hiermee bezig zijn, komt er een zekere routine in. Er zijn op dit moment 35 adressen waar minimaal evenveel gemeenteleden zó meevieren. Soms komt er
een naam met adres bij, maar er valt ook wel eens iemand af. We merken dat het op prijs gesteld wordt en gaan hiermee door tot iedereen weer ín de dienst kan en
mag komen.

Als laatste is er de verjaardagmiddag voor 80+ gemeenteleden.
Dat feestje kon op woensdag 22 april niet doorgaan.
Binnen het Team Pastoraat is er nu via de wijkcoördinatoren extra aandacht gevraagd om de
verjaardagen niet te vergeten en een kaartje/kleine attentie bij de mensen te brengen. Met in achtneming van de regels natuurlijk!

Via mail, Speakap en soms een digitale vergadering houden we contact met elkaar. We denken aan meer mogelijkheden om mensen weer in verbinding  met elkaar te brengen. Eigenlijk willen we bij elkaar komen om daarover van gedachten te wisselen. Maar dát moeten we nog even voor ons uit schuiven. Mocht u nog ideeën
of wensen hebben, dan horen/lezen we die graag! U kunt dit telefonisch of per mail doorgeven. De gegevens van de ouderlingen Pastoraat staan achterop de
Kerkklanken.
Alice Oortgiesen, Team Pastoraat – voorzitter