Van team Pastoraat

In de laatste vergadering voor de vakantiestop heeft het bestuurlijke deel van het Team Pastoraat verschillende dingen met elkaar besproken. De organisatie binnen het Team Pastoraat was daar één van: Zoals u misschien weet, bestaat het Team uit twee delen, nl.

1. De bezoekersgroep met taakdragers, predikant en ouderlingen. Hiervan is Henriëtte Luijks voorzitter. Trijnie maakt nu als predikant deel uit van de bezoekersgroep.

2. De beleidsgroep waarin de predikanten en ouderlingen participeren. Alice Oortgiesen zit deze groep voor.

Deze groep bezoekt ook de Kerkenraadsvergaderingen. De taakdragers kunnen hierbij aanschuiven als ze dat willen. Vanuit en naar de Kerkenraad is Alice in ieder geval het contact.

Het Team Pastoraat komt elke maand (behalve in de zomervakantie) na de Kerkenraad bij elkaar. De ene maand de beleidsgroep voor bestuurlijke zaken, contact met wijkcoördinatoren, etc. en de andere maand de bezoekersgroep voor intervisie ­ plenair met een casus aangedragen door de predikant óf het bespreken van een casus in kleine groepjes. 1 keer per jaar is er op een zaterdag een studiedag (nu nog) o.l.v. Trijnie Plattje en Lieke Versluis. Op Speakap zijn twee mappen aangemaakt, voor iedereen van het Team Pastoraat toegankelijk: 1 beleidsgroep, 2 bezoekersgroep.

In Kerkklanken komt een verslag van het hele Team Pastoraat. Dus voor de hele gemeente te lezen.

Ook hebben we het over de Startzondag op 13 september gehad: Als het goed weer is, zal er een openluchtdienst op het Veldpaperplein zijn. Iedereen, ook de gemeenteleden die nu de dienst op papier krijgen en degenen met een kwetsbare gezondheid die thuis de dienst volgen, is daar van harte welkom! Als het weer het niet toelaat, is de dienst in de kerk en dan gelden de corona­maatregelen. In deze dienst starten we seizoen 2020­2021 met het thema “Ken je mij?” en we nemen afscheid van o.a. Geert van Niejenhuis – ouderling Team Pastoraat. Jammer genoeg hebben we op dit moment geen opvolger voor hem. Dus …. lijkt het u wat om mee te doen/denken in het Team Pastoraat: laat het mij of Geert weten!!!

Alice Oortgiesen, Team pastoraat ­ voorzitter