Van Team Pastoraat

In Kerkklanken van oktober vertelde ik, dat we ons als Team Pastoraat gingen buigen over het jaarplan voor komend seizoen/jaar. Naast allerlei min of meer vaste activiteiten, zoals de organisatie van de Regioteamvergadering en de 80+ verjaardagmiddag, hebben we het grootste deel van de laatste vergadering met het bestuurlijk deel van het Team Pastoraat gebrainstormd over mogelijkheden in deze tijd. Door de nieuwe maatregelen i.v.m. het coronavirus liggen alle activiteiten in de kerk stil. Zo hebben we de Regioteam­vergadering van 27 oktober moeten afzeggen en ook de studiedag van het Team Pastoraat – bezoekers deel samen met het bestuurlijk deel – van 31 oktober gaat niet door. En de geplande Bouwstenen zijn stop gezet.

In een digitale vergadering van de kerkenraad (20 oktober) kwamen hierdoor ook allerlei ideeën aan de orde. Als Team Pastoraat hebben we hierop door gepraat. Al pratend en ideeën spuiend kwamen we tot heel wat (meest kleinschalige) naar onze mening, verbindende activiteiten. Er zijn veel ideeën aan de orde gekomen. Daar leest u op een andere plek in deze Kerkklanken meer over. Naast deze nieuwe ideeën zijn er natuurlijk ook de vertrouwde, “oude” activiteiten – de Opstekertjes, voedselinzameling en Kerstpakketten, die door de Diaconie worden georganiseerd.

Er is nog meer aan de orde gekomen. Daar leest u op een andere plek in deze Kerkklanken meer over. Naast dit onderwerp hebben we gesproken over de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar of “Gedachteniszondag”. Hierover hebben Henk en Trijnie elders in deze uitgave een stukje geschreven. Heel veel ideeën, waar we enthousiast van werden. We hopen, dat u dat ook wordt en gaat reageren op onze oproep om mee te doen!

Met hartelijke groet, namens de andere leden van het Team Pastoraat, Alice Oortgiesen, Team pastoraat ­ voorzitter