Van Team Pastoraat

Het Team Pastoraat bestaat uit de predikanten, de ouderlingen, en de taakdragers die het bezoekwerk doen. Alles bij elkaar een flink team, waarbij we er meteen bij melden dat Geert van Niejenhuis deze zomer stopt.

Er ontstaat derhalve een vacature bij de ouderlingen. In de vergadering van februari was er in de nieuwe samenstelling van het Team Pastoraat voor het eerst een overleg van de ouderlingen, en één van de predikanten. In het overleg zijn er enkele praktische zaken afgestemd, zoals de keuze en de uitwerking van de paaskaart, de voorbereiding van twee bijeenkomsten in maart, te weten het regioteamoverleg met de coördinatoren, en de avond voor de wijkteams, dat wil zeggen coördinatoren en contactpersonen.

Op de avond voor de wijkteams zal het onderwerp ´veilige kerk´ worden behandeld. Alice is gevraagd en bereid gevonden om het voorzitterschap van het team op zich te nemen.