Vanuit de diaconie

Het eredienstteam

Het eredienstteam kan nog versterking gebruiken. Het gaat om het meedraaien in de wekelijkse kerkdiensten en bij het Heilig Avondmaal. Verdere informatie bij Aagje Papineau Salm: diaconie@pgcs.nl 

Situatie / Zorgteam

Het blijkt in de praktijk dat de hulpvragen die bij het situatieteam en het zorgteam binnen komen vaak een overlap vertonen. We hebben daarom besloten om de twee teams in elkaar te schuiven. Dus alle vragen kunnen bij hetzelfde adres worden ingediend. Gerke Kruissink bekijkt dan vervolgens hoe het probleem het beste kan worden aangepakt. Dus voor alle hulpvragen kunt u in het vervolg bij Gerke terecht. Het gaat om allerlei soorten hulpvragen, op financieel en administratief terrein, maar ook voor praktische problemen. Voor verzoeken om steun kunt u terecht bij Gerke Kruissink telefonisch tussen 6 en 7 uur ’s avonds 06-46273406 of per mail (gerke.kruissink@concepts.nl) . Dit kan ook via de predikanten, ouderlingen en contactpersonen.