Veelvormig Vieren

“De zondagse vieringen vormen het hart van onze gemeente. We komen samen om God te eren, ons geloof te uiten en te verdiepen, te bidden voor de wereld en elkaar te ontmoeten.”

Dit zijn de eerste twee zinnen van het speerpunt ‘vieren en geloof verdiepen’ uit ons beleidsplan. Beleidsplannen zijn doorgaans droge kost. Ze komen pas tot leven als je ze handen en voeten geeft. Dat gaan we de komende maanden op weg naar Kerst doen en daarvan staat deze Kerkklanken vol.

Zo hebben we de jaarlijkse dienst met en voor doven en slechthorenden. De week daarop houden we onze Gedachteniszondag waarbij we stil staan bij allen die van ons zijn heengegaan. De viering die verzorgd werd door gemeenteleden, zonder predikant, viel in de smaak en krijgt een vervolg. Én een gemeentelid vroeg of we een speciale viering van dankbaarheid konden houden. Want door alle moeiten heen, is er ook veel om voor te danken. Dat gaan we doen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarop volgen de zondagen van Advent. Zo vieren we op veelvormige wijze – tegen alle onheil in – week in week uit de dag van de Opstanding, de dag van het leven dat sterker is dan de dood. Vier mee, in de kerk én thuis!

ds. Henk Schuurman