Vele handen maken licht werk

We willen de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een kleine groep gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Uitbreiding van deze groep is zeer wenselijk. Wilt u 2-3 uur per 6 of 7 weken meehelpen de kerk schoon te houden?

Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

Het tuinonderhoud rondom de kerk vraagt blijvend aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeftu geen ‘tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken, enz., geef dit dan door aan koster Jaap Weeda of aan mij.

Met een hartelijke groet van de kerktrentmeesters!
Everard Post
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
krm.voorzitter@pgcs.nl
Tel: (0570) 65 17 81