Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven!

De uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke hebben we de afgelopen jaren kunnen terugdringen.

Een kleine groep gemeenteleden is 2-wekelijks per toerbeurt bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Dit doen ze al enkele jaren, naar keuze op vrijdag- of zaterdagmorgen voor ’n paar uurtjes. Uitbreiding van deze groep is zeer wenselijk omdat enkele leden er mee stoppen. Wilt u 2-3 uur per 6 of 7 weken meehelpen de kerk schoon te houden? Geef u dan op bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

Het tuinonderhoud rondom de kerk vraagt blijvend aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeft u geen ‘tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken enz. geef dit dan door aan koster Jaap Weeda.