Vele handen maken licht werk (en verminderen de uitgaven)

 De uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke hebben we de afgelopen jaren kunnen terugdringen. Een kleine groep gemeenteleden is tweewekelijks per toerbeurt bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Dit doen ze al enkele jaren, naar keuze op vrijdag- of zaterdagmorgen voor ’n paar uurtjes. Uitbreiding van deze groep is zeer wenselijk omdat enkele leden er mee stoppen. Wilt u 2-3 uur per 6 of 7 weken meehelpen de kerk schoon te houden? Geef u dan op bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis. Het tuinonderhoud rondom de kerk vraagt blijvend aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeft u geen ‘tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken enz. geef dit dan door aan koster Jaap Weeda.