Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven

 We willen de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een kleine groep gemeenteleden tweewekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Uitbreiding van deze groep is zeer wenselijk. Wilt u 2-3 uur per 6 of 7 weken meehelpen de kerk schoon te houden? Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis. Voor beide zaken kunt u ook koster Jaap Weeda informeren. Het tuinonderhoud rondom de kerk vraagt blijvend aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeft u geen ‘tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken enz. geef dit dan door aan koster Jaap Weeda of aan mij