We willen de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een kleine groep gemeenteleden tweewekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Uitbreiding van deze groep is zeer wenselijk. Wilt u 2-3 uur per 6 of 7 weken meehelpen de kerk schoon te houden? Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis. Voor beide zaken kunt u ook koster Jaap Weeda informeren. Het tuinonderhoud rondom de kerk vraagt blijvend aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeft u geen ‘tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken enz. geef dit dan door aan koster Jaap Weeda of aan mij