Vele handen maken licht werk

Door uw toedoen kunnen we de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een vast aantal gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

De komende maanden wordt een deel van de tuin onderhanden genomen. Het tuinonderhoud rondom de kerk vraagt in deze periode sowieso extra aandacht; om het geheel er netjes uit te laten zien hoeft u geen‘ tuinspecialist’ te zijn. Bent u bereid om zo nu en dan ’n uurtje te schoffelen, te harken enz. geef dit dan door aan koster Jaap Weeda of aan mij.

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesters

krm.voorzitter@pgcs.nl; (65 17 81).

Kerkelijk Bestuursnieuws