Vergadering Kleine Kerkenraad op 19 februari

 Wat aan de orde kwam:

­ Het overzicht van de kerkdiensten in 2019, dat werd toegelicht door Elly Landman. We proberen steeds een goede balans te vinden tussen “normale diensten” en de bijzondere diensten door het jaar heen. ­ Binnenkort wordt de classis Deventer opgeheven vanwege een nieuwe indeling in de regio. Bij dit feit wordt stilgestaan tijdens een bijeenkomst in de Lebuïnus kerk op dinsdag 17 april. Er zal in de komende tijd nagedacht moeten worden over de nieuw te vormen ringen. Het gaat met name om onderling contact. Men zoekt nog naar mensen die in de nieuwe classis willen gaan plaatsnemen.

­ Evaluatie van de laatste Gemeentevergadering, die na de dienst op 18 februari jl. werd gehouden. Hierin werd de gemeente gehoord t.a.v. de plannen voor het ouderenpastoraat en het LiturgischAandachtspunt. De reacties uit de gemeente hebben we uitgebreid besproken en deze worden meegenomen bij de keuzes die gemaakt zullen worden. ­ Het plan om 1x in de maand meer tijd te nemen voor de kindernevendienst. De suggestie is dan om dit gelijk te schakelen aan de jeugdkerk 12+ (2e zondag van de maand). Er zal een pilot plaats vinden in de maanden mei en juni. Er is dan meer tijd voor de kinderen om hun activiteit volledig af te maken en voor de leiding om echt met kinderen actief aan het werk te gaan waarbij meer diepgang mogelijk is.Tevens hoopt men dat er door deze opzet meer mensen zich melden om mede de leiding op zich te nemen. ­

Er bestond het voornemen om in of bij onze kerk een dodenherdenking plaats te laten vinden, een initiatief van het Plaatselijk Belang Colmschate. Het is binnen het Plaatselijk Belang echter niet gelukt om hiervoor mensen te vinden die dit gaan organiseren.