Vergaderstructuur Kerkenraad

In de vorige Kerkklanken memoreerde ik al even dat we onze proefperiode van een nieuwe manier van vergaderen zouden evalueren. Bij mijn voormalige werkgever was zo ongeveer elke pilot op voorhand al geslaagd. Bij onze vergaderpilot ligt dat anders. De pilot is niet geslaagd. We hebben gemerkt dat 1 uur vergaderen met de kerkenraad en daarna nog de afzonderlijke raden, niet werkt. Er is teveel tijdsdruk in alle vergaderingen. Te weinig tijd om onderwerpen goed te behandelen en ook te weinig tijd om elkaar te leren kennen en van elkaar te horen waar we mee bezig zijn. Natuurlijk speelde het digitale vergaderen vanwege corona ons parten, maar ook los daarvan moeten we stellen, dat het goed is om afscheid te nemen van de werkwijze van 2020.

Vanaf nu gaan we maandelijks vergaderen met de gehele kerkenraad. De afzonderlijke raden vergaderen ook maandelijks, maar dan op een andere dag. De voormalige kleine kerkenraad komt niet meer terug. Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen begint de kerkenraad ondertussen al een beetje te lijken op een kleine kerkenraad. Maar goed, daar gaat u vanaf september wat aan doen.