Verhalen en Gedichten door Jannette Smid

Op dinsdag 12 november kunt u weer luisteren naar verhalen van Jannette Smid. Dit jaar níet op een avond, maar op een middag. Vanaf 14.00 uur bent u welkom in de Ichtuskerk. We hebben gehoord dat er wellicht ook gedichten voorbijkomen.. En: u mag ‘verzoeknummers’ indienen bij Jannette!

Bij het drukken van dit bouwstenenboekje was de precieze invulling nog niet bekend, maar het thema zou kunnen zijn: De Goede Koning. Veel plezier bij deze ‘luchtige’, maar ook ‘diepzinnige’ Bouwsteen.