Verkiezing van zendingsbussen projecten 2017-2018

Ieder jaar presenteert de ZWO-commissie drie projecten die in aanmerking komen om gesteund te worden uit de opbrengst van de zendingsbussen. De gemeenteleden kunnen aangeven welke projecten hun voorkeur hebben. De verkiezingen zullen plaatsvinden na de kerkdiensten van 4 en 11 juni 2017.

Korte beschrijving van de voorgestelde projecten:

1.  India – plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid
In India zijn naar schatting 17 miljoen kinderen aan het werk. De arbeidsbevolking bestaat voor bijna vier procent uit kinderen onder de 14 jaar. Kinderen werken onder meer in de bouw, de kledingindustrie, de horeca, in steengroeven of doen huishoudelijk werk. Maar de meeste werkende kinderen (85%) zijn actief in de landbouw. Ze werken daar vaak onder zware omstandigheden met grote gevolgen voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling.
De organisatie CASA zet zich samen met de bewoners in om 48 dorpen in het zuiden van India vrij van kinderarbeid te krijgen. In totaal gaat het om 6.160 gezinnen, vooral uit de lagere kasten en kastelozen (Dalits). Elk kind moet kunnen genieten van zijn of haar kindertijd!

2.  Indonesië – sterke vrouwen in Papoea
Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

3.  Nepal – voedsel in afgelegen bergdorpen
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen met dorpsbewoners aan een betere voedselproductie. Daardoor verbeteren ook hun levensomstandigheden.
Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond beschikbaar. De bevolking weet vaak ook weinig over landbouwtechnieken. Via ICFON krijgen dorpsbewoners landbouwtrainingen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwtechnieken om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen om een geit aan te schaffen die melk produceert. Voor slechts 60 euro ontvangt een gezin een geit en een training in de verzorging.