Verkiezing zendingsbusproject

Op 3 en 10 juni 2018 kunt u weer stemmen voor welk project we de opbrengst van de Zendingsbussen gaan bestemmen. De tweede helft van 2018, per 1 juli, gaan we dan starten met het nieuwe project. Hier onder een korte beschrijving van de projecten waarop u kunt stemmen.

Project optie 1

Pakistan–micro­kredietlandloze loonarbeiders en hun gezinnen

70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan niemand van leven! Daarom zoeken deze mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. Het netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkelingen (NOAD), partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van provincie Punjab in Pakistan. NOAD organiseert voor 575 arme gezinnen micro­ ondernemers groepen. Binnen die groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis, een klein startkapitaal en begeleiding voor een micro  0nderneming. De geplande micro-ondernemingen houden zich bezig met o.a. de verkoop van groenten, eieren, melk alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons.

Project optie 2 

Kenia–kinderarbeid vrije zones 

Kinderarbeid komt veel voor in Kenia. Ongeveer een kwart van alle kinderen tussen de 5 en 14 jaar moet werken onder slechte omstandigheden. Drie Keniaanse organisaties zetten zich in voor kinderarbeidvrije zones in het westen van Kenia. Jongens vanaf 10 jaar doen zwaar en gevaarlijk werk als dagloner: zand sjouwen, stenen hakken, weken in goudmijnen, assisteren bij het vissen. Meisjes belanden soms in de prostitutie. Hierdoor kunnen ze niet of slechts een paar jaar naar school; ze krijgen zo geen kans om zich te ontwikkelen en uit de spiraal van armoede te komen. Drie Keniaanse organisaties zetten zich samen in om zes kinderarbeidvrije zones op te richten in het westen van Kenia. In een kinderarbeid vrije zone wordt met alle betrokkenen afspraken gemaakt om kinderarbeid te bestrijden. Kinderen, ouders, leerkrachten, dorpsleiders, religieuze leiders, ambtenaren, politici en werkgevers gaan er samen voor zorgen, dat alle kinderen in hun regio naar school gaan.

Project optie 3

Bangladesh–klimaat­, – en inkomstenverbetering op het platteland

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld.Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen periode van extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen gebruikt. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingstoffen voor planten op en houdt water langer vast hetgeen een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van dit kooktoestel – de Akha – is ook nog dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom, beter voor de gezondheid!

We hopen dat velen van u uw stem gaan uitbrengen,

Z.W.O. commissie