Verkiezingen nieuwe zendingsbussen projecten kerkelijk jaar 2019/2020

Ook dit jaar heeft de ZWO commissie drie projecten uitgekozen die in aanmerking komen om een bijdrage te ontvangen uit de opbrengst van de zendingsbussen.
Op 2 en 9 juni 2019 kan er gekozen worden welke twee projecten de voorkeur hebben van onze gemeenteleden.

Het gaat om de volgende drie projecten:

1. Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan
Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het land. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en armoede. Ze staan iedere dag voor de vraag hoe ze hun kinderen moeten voeden en kleden. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om te verkopen om wat extra’s te verdienen voor het gezin.

Om hun inkomen te vergroten volgden de meest kwetsbare vrouwen in het stadje Maridi landbouwtrainingen van het Environmental Rehabilitation Trogram (ERP), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer kunnen verbouwen en oogsten.

Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen eigen bijenkorven en leren hoe ze de honing kunnen verwerken. De verkoop van de oogst en de honing betekent voor hen een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen.

2. Bijenhouden biedt jongeren toekomst in Guatemala
Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, wil hierin verandering brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens samen gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren om op te komen voor hun rechten; ze krijgen een training van 60 uur over sociaal-economische rechten in Guatemala.

Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80 jongeren een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.

3. Meer voedsel door duurzame landbouw op Java
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en het westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharo zijn de mensen erg arm.

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in de twee genoemde dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. Ze worden getraind en werken op demonstratievelden, er worden extra koeien ingezet en biogasinstallaties aangelegd.

Ook helpt men de bevolking om coöperaties op te richten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.

Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win situatie.