Verkiezingen zendingsbussen

Hierbij de uitslag van de stemming van de zendingsbussen voor de 2e helft van 2014:

Project 1, rijstboeren op Sumatra: 33 stemmen

De rijstboeren op Sumatra leiden een moeilijk bestaan. Sommigen wonen en werken op verzuurde grond, waar maar weinig kan groeien. Anderen wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. De organisatie Yabima helpt kleine boerengroepen: ze biedt technische ondersteuning bij (ecologische) landbouwmethodieken; ze helpt hen spaar- en kredietgroepen op te zetten, zodat ze een regenwateropvangsysteem of een vermaalmachine voor ecologische mest kunnen aanschaffen; ze traint vrijwilligers om basisonderwijs en basisgezondheidszorg te geven. Ook leert Yabima boeren om voor hun rechten op te komen: hun recht op land, op onderwijs en gezondheidszorg.

Project 2, landbouwprogramma zendingsdiaconessen, Rwanda: 25 stemmen

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt ca. 50 zusters. De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel. Dat bleek ook tijdens de genocide in Rwanda in 1994 toen de gemeenschap een veilige plek bleef voor de vervolgde Tutsi. De zusters werken in diverse hoedanigheden (als lerares, voorlichtster, verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren. Daarnaast is er een belangrijke nevendoelstelling, namelijk in de verzelfstandiging van de gemeenschap wat betreft projectbeheer, monitoring en zelfvoorziening op het gebied van voeding, waardoor de economische positie van de veelal zeer arme boeren wordt verbeterd en er geld is om bij voorbeeld het onderwijs van hun kinderen te betalen.

Project 3, duurzame landbouw in Noord-Kameroen: 12 stemmen

In het noorden van Kameroen is de Lutherse Broederkerk al jaren actief. Zij staat als kerk dicht bij de mensen. In een gebied zo groot als Nederland bevordert de Broederkerk duurzame landbouw en voedselzekerheid. Omdat het noorden van Kameroen wordt bedreigd door verwoestijning door verkeerd grond- en watergebruik is het van belang dat landbouw er op een duurzame manier plaatsvindt. In een aantal dorpen is de kerk gestart met een proefproject. Hier richt de Broederkerk dorpscomités op die zelf kunnen aangeven welke steun zij nodig hebben. Het landbouwprogramma bestaat uit: training over en ondersteuning van veeteelt, aandacht voor productie en gebruik van compost, gezamenlijke inkoop van zaden en landbouwbenodigdheden, opslagplekken voor de oogst om droge periodes te overbruggen. Er wordt veel aandacht besteed aan de rol van vrouwen in de landbouw.